ตำราประสาทวิทยาศาสตร์ เล่ม 1 รวบรวมองค์ความรู้เบื้องต้นด้านประสาทวิทยาศาสตร์

ตำราประสาทวิทยาศาสตร์ เล่ม 1 โดย คณาจารย์ของศูนย์วิจัยประสาทวิทยาศาสตร์ สถาบันชีววิทยาศาสตร์โมเลกุล มหาวิทยาลัยมหิดล รวบรวมองค์ความรู้เบื้องต้นด้านประสาทวิทยาศาสตร์ อาทิ สมอง จิตใจ และพฤติกรรม เซลล์และเนื้อเยื่อของระบบประสาท การเจริญพัฒนาของระบบประสาท กายวิภาคศาสตร์ของระบบประสาทส่วนกลาง ระบบสั่งการเคลื่อนไหว และระบบรับความรู้สึกทางกาย สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม และสั่งซื้อได้ทาง https://www.facebook.com/RCN.Mahidol