สมาคมประสาทวิทยาศาสตร์ไทยขอเชิญชวนสมาชิกทุกท่าน เข้าร่วมประชุมวิชาการประจำปี 2566 TNS 26 ในวันที่ 9 มิถุนายน 2566 08.00-18.00 น.

สมาคมประสาทวิทยาศาสตร์ไทยขอเชิญชวนสมาชิกทุกท่าน เข้าร่วมประชุมวิชาการประจำปี 2566 TNS 26 ในวันที่ 9 มิถุนายน 2566 08.00-18.00 น. จัดโดย คณะวิทยาศาสตรการแพทย์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ร่วมกับ สมาคมประสาทวิทยาศาสตร์ไทย ลงทะเบียนเข้าประชุมได้ที่ https://thaineuroscience.org/conference/#page-content