เชิญผู้สนใจสมัครเรียนวิชา Ion Channel Physiology (สรีรวิทยาของช่องไอออน)

เรียน ท่านสมาชิก สสท ค่ะ ด้วยหลักสูตรบัณฑิตศึกษา สาขาสรีรวิทยาการแพทย์ (นานาชาติ) ภาควิชาสรีรวิทยา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล เปิดสอนรายวิชา SIPS604 Ion Channel Physiology (สรีรวิทยาของช่องไอออน) ระหว่างวันที่ 11 มกราคม -…

📣 ขอเรียนเชิญสมาชิกเข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2566

📣 ขอเรียนเชิญสมาชิกเข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2566 วันศุกร์ที่ 15 ธ.ค. 66 เวลา 10.30-12.30 น. ผ่านทาง ZOOM MEETING พิเศษสุดๆ สำหรับสมาชิกที่ลงทะเบียนล่วงหน้าและเข้าร่วมประชุม ได้รับฟรี❗️ กระเป๋าผ้าสกรีนลาย 🧠 (สำหรับ 50…

ขอแสดงความยินดีกับ รองศาสตราจารย์ ดร.นัยพินิจ คชภักดี ได้รับรางวัลศิษย์เก่าดีเด่นคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ประจำปี 2566

ขอแสดงความยินดีกับ รองศาสตราจารย์ ดร.นัยพินิจ คชภักดี ได้รับรางวัลศิษย์เก่าดีเด่นคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ประจำปี 2566 คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ได้ออกประกาศการให้รางวัลศิษย์เก่าดีเด่นคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ประจำปี 2566 โดยคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาสัยมหิดล คัดเลือกผู้สมควรได้รับรางวัลเพื่อยกย่องเชิดซูเกียรติและมอบโล่เกียรติยศnแก่ผู้ที่ประสบความสำเร็จอย่างสูงในหน้าที่การงานหรือวิชาชีพ มีความสนใจในกิจกรรมของคณะฯ มุ่งมั่นที่จะร่วมพัฒนาคณะวิทยาศาสตร์ฯ ทำคุณประโยชน์ให้แก่ประเทศไทยและ…